Inovatívne AV riešenia a technológie pre

Ponúkame široký výber riešení. Podľa vaších predstáv ...

CTouch Setup
CTouch Setup
CTouch Setup
CTouch Setup
CTouch Setup
CTouch Setup
UPJS logo

UPJŠ

Realizácia ozvučenia, projekcie, smart ovládania rôznych prednáškární, zasadačiek a historickej auly

UPJS logo

Deutsche Telekom IT Solutions (v spolupráci s it smart s.r.o)

Kompletná renovácia AV technológii zasadačiek ("meeting roomov"). Kvalitné ozvučenie, projekcia. Inteligentné obrazovky Ctouch. Jednotné ovládanie miestností pomocou webového rozhrania...